Picture of IDC

IDC

Obavijest-Notice

12-13.06.2021 IDC & IBB

OBAVIJEST

HR

Poštovani plesači i treneri !

Natjecanje će se održati na otvorenom prostoru okruženo sa tri strane morem.

Pozornica veličine 10*6 m sa atestom i ogradama, da ne bi došlo do pada sa pozornice,te profesionalnim plesnim podom .

Iza pozornice će biti instaliran šator koji će nam poslužiti kao mini back stage sa prostorom za presvlačenje.

Zona ulaska u prostor natjecanja bit će kontrolirana i prvenstveno će moći ući unutra pratnja i roditelji plesača sa narukvicama.

Kako bi osigurali maksimalnu sigurnost za sve nas ulazak u zonu natjecanja će biti strogo kontroliran te preporučujemo svim klubovima da za roditelje i ostalu pratnju i gledatelj naprave evidenciju i kupe ulaznice preko računa na koji se uplaćuju kotizacije sa naznakom# za ulaznice #

Cijena ulaznica za one koji dolaze sa natjecateljima je 20 kuna po osobi bez obzira na uzrast.

Napominjem da se ulaznice neće moći kupiti na dan natjecanja.

Ulazak je moguć samo sa narukvicom.

Molimo sve klubove da nam dostave okvirni broj sudionika natjecanja ,i okvirni broj koreografija kako bi mogli unaprijed sve pripremiti i ukloniti eventualne nedostatke.

Važna informacija: IBB- Battle će se također održati 12.06 na istom mjestu.

Preporučujemo da svi plesači za prvu koreografiju dođu već obučeni u kostim,samo oni koji plešu više koreografija moći će se presvlačiti iza pozornice i to određenim redosljedom.

NOTICE

ENG

Dear dancers and coaches!
The competition will be held in an open space surrounded on three sides by the sea.
Stage size 10 * 6 m with a certificate and fences, so as not to fall off the stage, and a professional dance floor.
Behind the stage, a tent will be installed that will serve as a mini back stage with a changing area.
The entrance area to the competition area will be controlled and primarily the escort and parents of the dancers with bracelets will be able to enter.
In order to ensure maximum security for all of us, entry into the competition zone will be strictly controlled and we recommend all clubs to make records for parents and other escorts and spectators to buy tickets through the account to which registration fees are paid with the indication # for tickets #
The ticket price for those who come with competitors is 20 kuna per person regardless of age.
Please note that tickets will not be available for purchase on the day of the competition.
Entry is only possible with a bracelet.
We ask all clubs to provide us with an approximate number of participants in the competition, and an approximate number of choreographies so that they can prepare everything in advance and eliminate any shortcomings.

Important information: IBB-Battle will also take place on 12.06 on the same place.

We recommend that all dancers for the first choreography come already dressed in costume, only those who dance more choreographies will be able to change behind the stage in a certain order.

Team

IDC-org

Share: