Picture of IDC

IDC

OBAVIJEST VEZANO ZA NATJECANJE -NOTICE RELATED TO THE COMPETITION 11.12.2021

Poštovani treneri,voditelji i plesači …

Nakon dugo vremena vratili smo se u dvorane i sada ponovo možemo organizirati odlično natjecanje za sve Vas na stari način bez ograničenog broja sudionika i gledatelja ali samo na jedan način.Plesanje pred publikom je neprocjenjivo i zato je sada pravo vrijeme da djelujemo jer imamo mjesec dana da se pripremimo i da svi ima potrebne potvrde.

Pravila su  sljedeća:

NE TREBAJU SE TESTIRATI:

-Djeca do 12 godina života u pratnji voditelja ili trenera koji posjeduje eu digitalnu covid potvrdu (ili na  papiru sa  Q-ar kodom)

-Učesnici koji su cijepljeni sa dvije doze cjepiva koje se prima u dvije doze ( Pfizer i sl..) ili jednom dozom cjepiva koje se prima u jednoj dozi (J&J).

-Osobe koje su preboljele covid-19 unutar 180 dana.

-Osobe koje su preboljele covid-19 i primile jednu dozu cjepiva unutar 180 dana od preboljenja odnosno od pozitivnog PCR nalaza.

Ukoliko ne posjedujete ništa od navedenog , neophodna je potvrda brzog antigenog testa ovlaštenog zavoda za testiranje napravljen unutar 48 sati ,također u papirnatom ili digitalnom obliku.

Brzi kućni antigenski testovi za osobnu upotrebu nisu priznati od strane HZJZ.  

Na ulazu u dvoranu obavezno morate predočiti važeću eu digitalnu covid potvrdu u digitalnom ili papirnatom obliku.  

Raspis i prijave na web stranici:

http://islanddancecompetition.org

Prijave su otvorene.

Molim Vas da ukoliko želite sudjelovati na natjecanju kakvo smo zadnji puta održali 2019 također u zimskoj ediciji da se prijavite najkasnije do 02.12.2021 jer zbog organizacije neće biti moguće produživati rok za prijave.

Klubovi na svakih 10 plesača može imati jednog voditelj sa gratis ulaznicom svi ostali plaćaju ulaznicu kao i gledatelj.

Ulaznica za gledatelje je 30 kuna.

Kako je je prosinac mjesec darivanja i gledatelji će sa svakom kupljenom ulaznicom sudjelovati u nagradnom  izvlačenju za 5 vrijednih nagrada.

U slučaju nedovoljno prijavljenih za održavanje natjecanja uslijed obaveznih covid potvrda ,organizator zadržava pravo otkazivanja natjecanja.

Tim IDC-org.

ENG.

Dear coaches, leaders and dancers …
After a long time we returned to the halls and now we can again organize a great competition for all of you in the old way without a limited number of participants and spectators but only in one way. Dancing in front of the audience is invaluable to prepare and for everyone to have the necessary confirmations.
The rules are as follows:

DO NOT NEED TO BE TESTED:
-Children up to 12 years of age accompanied by a leader or trainer who has an eu digital covid certificate (or on paper with a Q-ar code)
-Participants who were vaccinated with two doses of vaccine received in two doses (Pfizer, etc.) or one dose of vaccine received in one dose (J&J).
-Persons who got over covid-19 within 180 days.
-Persons who have recovered from covid-19 and received a single dose of vaccine within 180 days of recovery or positive PCR findings.

If you do not have any of the above, it is necessary to confirm a rapid antigen test by an authorized testing institute made within 48 hours, also in paper or digital form.
Rapid home antigen tests for personal use are not recognized by the HZJZ.
At the entrance to the hall, you must present a valid eu digital covid certificate in digital or paper form.

Call and applications on the website:

http://islanddancecompetition.org

Applications are open.

Please, if you want to participate in the competition as we last held in 2019, also in the winter edition, to register no later than 2nd December 2021, because due to the organization, it will not be possible to extend the deadline for applications.
Clubs for every 10 dancers can have one host with a free ticket; everyone else pays a ticket as well as a spectator.
The ticket for spectators is 30 kuna.
As December is the month of giving away, the spectators will participate in the prize draw for 5 valuable prizes with each ticket purchased.

In case of insufficient registration for the competition due to mandatory covid certificates, the organizer reserves the right to cancel the competition.

Team IDC-org.

Share: